2021, випуск 1, c. 61-66

Одержано 09.02.2021; Виправлено 09.03.2021; Прийнято 25.03.2021

Надруковано 30.03.2021; Вперше Online 03.04.2021

https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.1.6

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

УДК 004.9, 004.62, 004.627, 519.72

Про розробку швидкодіючого спрощеного кодека зображень

Я.В. Луц 1,   В.К. Луц 2 *

1 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ

2 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

З метою розробки швидкодіючого спрощеного кодека зображень проведено аналіз впливу відомих алгоритмів компресії зображень та інших параметрів на швидкодію.  Обґрунтовано актуальність і доцільність розробки швидкодіючого спрощеного кодека зображень для області Інтернету речей з метою збільшення рівня автономності пристроїв ІоТ, зменшення вартості побудови та поширення інфраструктури ІоТ. Введено коефіцієнт ефективності алгоритмів компресії зображень, що визначається співвідношенням між обчислювальною складністю виконання алгоритмів та їх внеском у кінцевий результат. Запропоновано і обгрунтовано спрощення і зменшення кількості алгоритмів передбачення значень пікселів, оскільки на цьому етапі значну кількість обчислювальних операцій додає процедура порівняння різних алгоритмів передбачення між собою. Запропоновано використовувати лише одне блочне цілочисельне перетворення зі швидкими алгоритмами обчислення низької складності, що дозволить помітно зменшити складність етапу блочного перетворення, в тому числі завдяки відсутності високої обчислювальної складності алгоритму порівняння якості блочних перетворень. На етапі ентропійного кодування також пропонується використовувати спрощені алгоритми, оскільки внесок цього етапу в загальний результат на загальному фоні досить незначний, а обчислювальна складність висока (50 70 % від всіх обчислень). Запропоновано новий алгоритм прогресивної передачі зображень – передача зменшеного зображення з наступною передачею за вимогою оригінального зображення. Розглянуті підходи та алгоритми для розробки швидкодіючого спрощеного кодека зображень можуть бути застосовані для подальшої розробки швидкодіючого спрощеного кодека відео.

 

Ключові слова: обчислювальна складність, швидкі перетворення, ефективність обчислень, прогресивна передача даних, алгоритми intra-прогнозування, спрощений кодек зображень, ІоТ.

 

Цитувати так: Луц Я.В., Луц В.К. Про розробку швидкодіючого спрощеного кодека зображень. Cybernetics and Computer Technologies. 2021. 1. С. 61–66. https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.1.6

 

Список літератури

           1.     Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука. М.: Техносфера, 2004. 368 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19582820

           2.     Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2012. 1104 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21558366

           3.     A new image format for the Web | WebP | Google Developers. https://developers.google.com/speed/webp/ (звернення: 09.02.2021)

           4.     ITU-T Rec. H.265/ISO/IEC 23008-2: 2013. Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments. Part 2: High efficiency Video Coding, 2013. https://www.iso.org/standard/35424.html

           5.     AV1 Image File Format (AVIF). https://aomediacodec.github.io/av1-avif/ (звернення: 09.02.2021)

           6.     Гнатив Л.А. Целочисленные косинусные преобразования для высокоэффективного кодирования изображений и видео. Кибернетика и системный анализ. 2016. 52 (5). С. 161–176. https://doi.org/10.1007/s10559-016-9881-7

           7.     Гнатив Л.А. Целочисленные косинусные преобразования: методы построения новых быстрых преобразований порядка 8, 16 и их применение. Кибернетика и системный анализ. 2014. 50 (6). С. 104–121. https://doi.org/10.1007/s10559-014-9682-9

           8.     Kozhemiakina N., Lukin V.V., Ponomarenko N.N., Astola J., Egiazarian K.O. JPEG compression with recursive group coding. Electronic Imaging. 2016. 15. P. 1 6. https://doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2016.15.IPAS-196

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

 

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2023,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.