2020, випуск 3, c. 5-13

Одержано 07.09.2020; Виправлено 21.09.2020; Прийнято 23.10.2020

Надруковано 27.10.2020; Вперше Online 05.11.2020

https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.3.1

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

УДК 519.85

Оптимізаційні задачі управління процесами обробки документів

Ю.П. Лаптін ,   Т.О. Бардадим 1 *,   О.В. Лефтеров 1

1 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступ. Використання різноманітних хмарних сервісів стає невід’ємним елементом сьогодення. При цьому власники таких сервісів не поспішають знайомити користувачів ні з теоретичними засадами розгортання та надання цих сервісів, ні з питаннями безпеки користування. З другого боку, як демонструє наведений короткий огляд літератури, дослідники досить часто обмежуються тільки описом тих чи інших аспектів розгляду хмарних технологій. Запровадження оптимізаційних підходів сприятиме як розвитку можливостей провайдерів, так і раціональному використанню ресурсів кінцевими користувачами.

Мета роботи. Запропонувати можливі формулювання оптимізаційних задач, що виникають у процесі обробки документів як у традиційному, так і в хмарному середовищі.

Результати. Розглянуто три типи оптимізаційних задач, що виникають у процесі документообігу та при використанні хмарних технологій. Перша – це задача мінімізації втрат і витрат на забезпечення функціонування інформаційної системи, розглянута з точки зору користувача хмарних послуг. Необхідні для користувачів послуги (сервіси), які надаються провайдерами хмарних технологій, розглядаються як ресурси, що споживаються користувачами хмарних технологій.

Друга – дворівнева задача створення нових сервісів. Вважається, що у провайдера вже існують певні сервіси, які відносяться до базового другого (нижнього) рівня. Вони можуть використовуватися як для безпосереднього надання користувачам, так і для формування нових сервісів першого (верхнього) рівня, що створюються на вимогу користувачів. Певно, що створення нових можливостей потребує додаткових витрат, мінімізація яких цікавить провайдера. При цьому враховуються вартість створення нового сервісу верхнього рівня, а також вартість обробки необхідних ресурсів нижнього рівня засобами нового сервісу верхнього рівня.

Третя – накреслені можливі формулювання оптимізаційних задач документообігу, які можна застосовувати як у традиційних умовах, так і при використанні хмарних технологій.

Висновки. Створені формулювання математичних моделей можуть використовуватися для вдосконалення документообігу, зокрема для мінімізації витрат у відносинах між користувачем хмарних технологій та провайдером відповідних послуг. Для розв’язування відповідних оптимізаційних задач рекомендується використовувати сучасні програмні засоби.

 

Ключові слова: документообіг, хмарні технології, оптимізаційна задача.

 

Цитувати так: Лаптін Ю.П., Бардадим Т.О., Лефтеров О.В. Оптимізаційні задачі управління процесами обробки документів. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 3. С. 5–13. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.3.1

 

Список літератури

           1.     Білова Т.Г., Ярута В.О. Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного доку- ментообігу. Системи обробки інформації, 2014. 4 (120). С. 86–89. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2014_4_20

           2.     Сакало С.М., Ткачова Т.С. Система хмарного сервісу для управління електронною документацією в університеті. Системи обробки інформації. 2015. 11 (136). С. 105107. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_11_26

           3.     Сакало Є.С., Литовченко А.О. Навчальний додаток для e-university на базі хмарного сервісу. Системи обробки інформації. 2015. 11 (136). С. 146148. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_11_35

           4.     Побіженко І.О. Переваги впровадження хмарних обчислень у навчальний процес вищих навчальних закладів. Системи обробки інформації. 2015. 10 (135). С. 119122. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_10_27

           5.     Фролов В. Впровадження «хмарних» технологій у практику бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік та аудит. 2013. 12. С. 4549. http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_12_7

           6.     Рабченюк С.І., Прус Р.Б. Аналіз процесу впровадження хмарних технологій у світі. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ», Київ, НТУУ КПІ. 2016. http://conferenc.its.kpi.ua/proc/article/view/71039

           7.     Юдін О.К., Зюбіна Р.В. Нормативно-правові аспекти використання хмарних технологій. Наукоємні технології. 2014. 3 (23). С. 303–305. https://doi.org/10.18372/2310-5461.23.7405

           8.     Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики. Аналітична записка. Націо-нальний інститут стратегічних досліджень. http://www.niss.gov.ua/articles/1191/ (дата звернення: 01.09.2020)

           9.     Weinman J. Axiomatic Cloud Theory. Working Paper. 2011. http://www.joeweinman.com/resources/joe_weinman_axiomatic_cloud_theory.pdf

       10.     Weinman J. Cloud Computing is NP-Complete. Working Paper. 2011. http://http://www.joeweinman.com/resources/joe_weinman_cloud_computing_is_np-complete.pdf

       11.     Макаренко Е.В., Царегородский А.В. Оптимизация структуры гибридной среды облачных вичислений по критерию совокупной стоимости владения. Безопасность информационных технологий. 2014. 4. С. 59–67.

       12.     Царегородский А.В. Анализ рисков безопасности данных в корпоративных сетях кредитно-финансовых организаций на основе облачных вычислений. Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. М., 2013. 3 (228). С. 35–43.

       13.     Царегородский А.В., Макаренко Е.В. Методика количественной оценки риска информационной безопасности для облачной инфраструктуры организации. Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. М., 2014. 44 (281). С. 3042.

       14.     Шор Н.З., Журбенко Н.Г. Метод минимизации, использующий операцию растяжения пространства в направлении разности двух последовательных градиентов. Кибернетика. 1971. 3. C. 51–59. https://doi.org/10.1007/BF01070454

       15.     Шор Н.З. Методы минимизации недифференцируемых функций и их приложения. К.: Наук. думка, 1979. 199 с.

       16.     Shor N.Z. Nondifferentiable Optimization and Polynomial Problems. London: Kluwer Acad. Publ, 1998. 381 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6015-6

       17.     Березовский O.A. О точности двойственных оценок для квадратичных экстремальных задач. Кибернетика и системный анализ. 2012. 48 (1). P. 26–30. https://doi.org/10.1007/s10559-012-9389-8

       18.     Zhuravlev Yu.I., Laptin Yu.P., Vinogradov A.P. et al. Linear classifiers and selection of informative features. Pattern recognition and image analysis. 2017. 27 (3). P. 426–432. https://doi.org/10.1134/S1054661817030336

       19.     Лаптин Ю.П. Вопросы построения точных штрафных функций. Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 10: Прикладная математика. 2013. 4. C. 21–31.

       20.     Лаптин Ю.П. Точные штрафные функции и выпуклые продолжения функций в схемах декомпозиции по переменным. Кибернетика и системный анализ. 2016. 1. С. 96–108. https://doi.org/10.1007/s10559-016-9803-8

       21.     Лаптин Ю.П., Бардадым Т.А. Проблемы определения коэффициентов точных штрафных функций. Кибернетика и системный анализ. 2019. 3. С. 64–79. https://doi.org/10.1007/s10559-019-00147-2

       22.     Lemaréchal C. Lagrangian relaxation. In: Jünger M., Naddef D. (eds.): Computational combinatorial optimization. Lecture Notes in Computer Science. 2001. 2241. P. 112–156. https://doi.org/10.1007/3-540-45586-8_4

       23.     Vanderberghe L., Boyd S. Semidefinite programming. Siam Review. 1996. 38. P. 49–95. https://doi.org/10.1137/1038003

       24.     BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms). http://www.netlib.org/blas/

       25.     LAPACK – Linear Algebra PACKage. http://www.netlib.org/lapack/

       26.     SOLVERS for AMPL. https://ampl.com/products/solvers

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

 

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2021,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.