Головна

 

Title UA

Збірник наукових праць "Кібернетика та комп'ютерні технології" продовжує тематику збірників

   "Теорія оптимальних рішень",

   "Комп'ютерна математика",

   "Комп’ютерні засоби, мережі та системи",

що випускалися Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова тривалий час (з 1967 по 2019 роки) як фахові наукові видання (Перелік МОН наукових фахових видань України до 12 березня 2020 року) .

   

Збірник засновано у 2019 році з метою підвищення наукового рівня матеріалів, що публікуються, відповідності вимогам Міністерства освіти та науки України до фахових видань, збільшення періодичності видання, розширення кола авторів та читачів.

Засновники - Національна академія наук України та Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Видавець - Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

   

У збірнику розглядаються питання теорії та застосування математичних методів керування і прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп'ютерних систем різного призначення.

   

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Сфера розповсюдження – загальнодержавна та зарубіжна.

Збірник виходить у друкованому вигляді та у вигляді інтернет-видання з відкритим доступом
згідно ліцензії Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24211-14051Р від 07.11.2019 р.

Реєстрація суб’єкту у сфері друкованих медіа: ідентифікатор R30-02577 від 11.01.2024 р.

   

Збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України , категорія "Б" (Наказ МОН № 1188 від 24.09.2020 р.), та до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії , за спеціальностями 113 - прикладна математика, 122 - комп'ютерні науки, 123 - комп'ютерна інженерія, 126 - інформаційні системи та технології,  у галузях науки фізико-математичні та технічні.

https://mon.gov.ua/nauka/nauka-2/atestatsiya-kadriv-vishchoi-kvalifikatsii/naukovi-fakhovi-vidannya

   

Збірник друкує статті і по іншим спеціальностям галузей знань "Математика та статистика", "Інформаційні технології" згідно переліку.

 

Збірник індексується такими базами даних:

  Наукова періодика України

  DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  Google Scholar

  Index Copernicus International

  Scilit

  ResearchGate

  ROAD

  Ulrich’s Periodicals Directory   (Screenshort)

  

DOI: 10.34229/2707-451X

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.