2023, випуск 3

ЗМІСТ

Повний текст *.pdf

Методи оптимізації та екстремальні задачі

 

ЧУГАЙ А.М., РОМАНОВА Т.Є., ЯСЬКОВ Г.М., ГІЛЬ М.І., ШЕХОВЦОВ С.Б.

Оптимізація пакування тривимірних об'єктів обмежених сферичними та конічними поверхнями

 

5

НОРКІН В.І., КОЗИРЕВ А.Ю.

Про r-алгоритм Шора для задач з обмеженнями

 

16

СТЕЦЮК П.І., БУДНИК M.M., СЕНЬКО І.О., СТОВБА В.О., ЧАЙКОВСЬКИЙ I.A.

Використання методу еліпсоїдів для вивчення зв’язків у медичних даних

 

23

ГУЛЯНИЦЬКИЙ Л.Ф., РИБАЛЬЧЕНКО О.В.

Оптимізація маршрутів при плануванні місій гібридних транспортних систем "Дрон+Транспортний засіб"

 

44

Математичне моделювання та чисельні методи

 

НЕЧУЙВІТЕР О.П., ІВАНОВ С.С.

Оптимальна за порядком точності кубатурна формула наближеного обчислення потрійних інтегралів від швидко осцилюючих функцій загального виду

 

59

Інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби

 

БІЛОКОНЬ О.С.

Огляд та аналіз розвитку штучних нейронних мереж

 

68

МІЛЄВ М.С., ТРЕТИНИК В.В.

Використання методів штучного інтелекту в судочинстві

 

81

Комп’ютерні системи: теорія та застосування

 

БАРКАЛОВ О.О., ТІТАРЕНКО Л.О., ГОЛОВІН О.М., МАТВІЄНКО О.В.

Оптимізація схеми автомата Мілі у змішаному базисі

 

88

Вихідні дані випуску

101

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.