2021, випуск 3

ЗМІСТ

Повний текст *.pdf

Методи оптимізації та екстремальні задачі

 

ГУЛАЄВА Н.М., ШИЛО В.П., ГЛИБОВЕЦЬ М.М.

Генетичні алгоритми як обчислювальні методи скінченновимірної оптимізації

 

5

СТЕЦЮК П.І., СОЛОМОН Д.І., ГРИГОРАК М.Ю.

Задачі про найкоротші k-вершинні цикли та шляхи

 

15

Математичне моделювання та чисельні методи

 

ТАРАСОВ А.Л.

Використання байєсівських процедур розпізнавання з незалежними ознаками до запальних процесів при гліомах, метастазах та менінгіомах за показниками швидкості осідання еритроцитів

 

34

ЗАДІРАКА В.К., ШВІДЧЕНКО І.В.

Використання похибки заокруглення в сучасних комп’ютерних технологіях

 

43

ГОРБАЧУК В.М., ДУНАЄВСЬКИЙ М.С., СУЛЕЙМАНОВ С.-Б., БАТІГ Л.О., СИМОНОВ Д.І.

Моделі прийняття рішень на ринку хмарних послуг

 

53

Інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби

 

МУСТАФАЄВ Е., АЗІМОВ Р.

Порівняльний аналіз застосування багатошарових і згорткових нейронних мереж для розпізнавання рукодрукованих літер на прикладі азербайджанського алфавіту

 

65

БАРДАДИМ Т.О., ЛЕФТЕРОВ О.В., ОСИПЕНКО С.П.

Досвід тестового розгортання OpenStack і порівняння віртуального та реального кластерних середовищ

 

74

ПАЛАГІН О.В., КУРГАЄВ О.П., БУДНИК М.М., ЧАЙКОВСЬКИЙ І.А.

Розроблення підсистеми підтримки комплексу діагностичних процедур інформаційно-аналітичної системи TISP

 

86

Комп’ютерні системи: теорія та застосування

 

АНТОНОВА Г.В., БАБЕНКО Є.В., ВОРОНЕНКО О.В., ГАЛЕЛЮКА І.Б., КЕДИЧ А.В., КОВИРЬОВА О.В.

Біосенсорні прилади у виробництві алкогольних і безалкогольних напоїв

 

103

БУДНИК В.М., РИЖЕНКО Т.М., БУДНИК М.М.

Розроблення та оцінка відповідності програмного забезпечення ЕКГ-фотометричного комплексу

 

115

Вихідні дані випуску

129

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.