2022, випуск 2

ЗМІСТ

Повний текст *.pdf

Методи оптимізації та екстремальні задачі

 

МІНОВ Ю.Д., ШПИЛЬОВИЙ П.Б., МЕЛЬНИК Є.В.

Оптимізація антенного блоку надпровідного магнітометра: дослідження слабких магнітних сигналів

 

5

Математичне моделювання та чисельні методи

 

ПЕТРЕНЮК В.I., ПЕТРЕНЮК Д.А., ОРИШАКА О.В.

Структура проективно площинних підграфів графів-обструкцій заданої поверхні

 

13

ЛУК'ЯНОВ І.О., ЛИТВИНЕНКО Ф.А.

Про вибір числа процесорів для паралельного багатопопуляційного генетичного алгоритму

 

31

ЗАДІРАКА В.К., ХІМІЧ О.М., ШВІДЧЕНКО І.В.

Моделі комп’ютерних обчислень

 

38

КОЛОМИС О.М., ЛУЦ Л.В.

Алгоритм обчислення первинної оцінки спектральної щільності з використанням ШПФ та аналіз його точності

 

52

Оптимізація обчислень та обчислювальний експеримент

 

ВДОВИЧЕНКО Р.О., ТУЛЬЧИНСЬКИЙ В.Г.

Паралельна реалізація розріджено-розподіленої пам'яті для збереження семантики

 

58

Інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби

 

ТИЩЕНКО І.А.

Технології створення презентацій для голографічної 3D вітрини

 

67

Системи реального часу, обробка великих даних

 

ОГУРЦОВ М.І., КОРОЛЬОВ В.Ю., ХОДЗІНСЬКИЙ О.М.

До проблем покращення національної системи державного впізнавання

 

74

Комп’ютерні системи: теорія та застосування

 

БАРКАЛОВ О.О., ТІТАРЕНКО Л.О., ГОЛОВІН О.М., МАТВІЄНКО О.В.

Оптимізація схеми автомата Мура у змішаному елементному базисі

 

83

БАБЕНКО Є.В.

Методичні основи проектування інформаційної системи у рослинництві

 

95

Вихідні дані випуску

106

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.