2021, випуск 4

ЗМІСТ

Повний текст *.pdf

Методи оптимізації та екстремальні задачі

 

ЖУРБЕНКО М.Г., ЧУМАКОВ Б.М.

До задачі планування багатопродуктових потоків і модернізації транспортної мережі

 

5

ГУЛЯНИЦЬКИЙ Л.Ф., РИБАЛЬЧЕНКО О.В.

Формалізація проблеми оптимізації місць базування та маршрутів групи БПЛА

 

12

НЬОРБА І.М.

Задачі маршрутизації транспортних засобів при застосуванні БПЛА

 

27

Математичне моделювання та чисельні методи

 

ТАРАСОВ А.Л.

Аналіз показників поверхневого плазмонного резонансу з використанням байєсівських процедур розпізнавання з незалежними ознаками при гліомах, метастазах та менінгіомах

 

35

Оптимізація обчислень та обчислювальний експеримент

 

ТУПАЛО Я.О.

Багатокритеріальна оптимізація при проектуванні систем з високою завантаженістю

 

43

Інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби

 

СОСНЕНКО К.П.

Два підходи для розпізнавання структури блок-схем

 

51

ТЕРЕЩЕНКО А.М., ЗАДІРАКА В.К.

Реалізація багаторозрядної операції множення на основі дискретних косинусних та синусних перетворень

 

61

Комп’ютерні системи: теорія та застосування

 

КОСОВЕЦЬ М., ТОВСТЕНКО Л.

Розробка кластеру з хмарними обчисленнями на базі нейромереж з глибоким навчанням для моделювання багатовимірних полів

 

80

Філософська дискусія

 

БАГРАТІОНІ І.О.

Про ризики прийняття етичних рішень з історії політичної думки

 

89

Вихідні дані випуску

95

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.