Редакційна колегія

 

Головний редактор

Сергієнко І.В. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., академік НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

 

Заступники головного редактора

Палагін О.В. ORCID ID favicon Big

д.т.н., академік НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Хіміч О.М. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., академік НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

 

Члени редколегії

Айда-заде Каміль Р. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН Азербайджану

Інститут систем керування НАН Азербайджану

Андон П.І. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., академік НАН України

Інститут програмних систем НАН України

Боюн В.П. ORCID ID favicon Big

д.т.н., академік НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Гладкий А.В. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., професор

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Гупал А.М. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Задірака В.К. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., академік НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Згуровський М.З. ORCID ID favicon Big

д.т.н., академік НАН України

НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”

Кнопов П.С. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Лозовану Дмітріі ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., професор

Інститут математики та інформатики, Молдова

Ляшко С.І. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України

Національний університет ім. Тараса Шевченка

Марков Крассімір  ORCID ID favicon Big

PhD, професор

Інститут інформаційних теорій і застосувань ITHEA, Болгарія

Мордухович Борис ORCID ID favicon Big

PhD, професор

Університет Вейна, США

Недашковський М.О. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., професор

Університет Казимира Великого, Польща

Прімін М.А. ORCID ID favicon Big

д.т.н., чл.-кор. НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Романов В.О. ORCID ID favicon Big

д.т.н., професор

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Сейлем Абдель-Баді М. ORCID ID favicon Big

д.комп.н., заслужений професор

Університет Айн Шамса, Каїр, Єгипет

Стецюк П.І. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., с.н.с.

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Чикрій А.О. ORCID ID favicon Big

д.ф.-м.н., академік НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

 

Відповідальний секретар

Кузьменко В.М. ORCID ID favicon Big

к.ф.-м.н., с.н.с.

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.