2024, випуск 2

ЗМІСТ

Повний текст *.pdf

Математична теорія керування

 

ЧИКРІЙ Г.Ц.

Лiнійна дискретна гра з квадратичними обмеженнями на керування

 

5

Методи оптимізації та екстремальні задачі

 

ВАСЯНІН В., УШАКОВА Л.

Математичні моделі задачі побудови маршрутів доставки вантажів у внутрішніх зонах магістральних вузлів ієрархічної транспортної мережі

 

11

ТЕРЗІ Д.Г.

Про одну реалізацію природного підходу до вирішення задачi комівояжера

 

31

СОСНЕНКО К.П.

Удосконалені алгоритми декодування згорткових кодів

 

39

Математичне моделювання та чисельні методи

 

ЗАДІРАКА В.К., ШВІДЧЕНКО І.В.

Методи боротьби з накопиченням похибки заокруглення під час розв’язання задач трансобчислювальної складності

 

47

КОЛОМИС О.М.

Ефективні за точністю алгоритми апроксимації функцій із деяких класів рядами Фур’є

 

57

Інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби

 

ГРУША В.М.

Застосування методу опорних векторів для визначення необхідності штучного поливу рослин на основі індукції флуоресценції хлорофілу

 

67

Комп’ютерні системи: теорія та застосування

 

АНТОНОВА Г.В.

Основні аспекти бездротових сенсорних вузлів для цифрового землеробства

 

74

БАРКАЛОВ О.О., ТІТАРЕНКО Л.О., ГОЛОВІН О.М., МАТВІЄНКО О.В.

Оптимізація схеми мікропрограмного автомата Мілі у базисі LUT і EMB

 

87

Вихідні дані випуску

101

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.