2020, випуск 2

ЗМІСТ

Повний текст *.pdf

Методи оптимізації та екстремальні задачі

 

КОРОЛЬОВ В.Ю., ХОДЗІНСЬКИЙ О.М.

Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп’ютерах

 

5

ДОНЕЦЬ Г.П., БІЛЕЦЬКИЙ В.І.

Про задачу локалізації лінійної функції на перестановках

 

14

ГУЛЯНИЦЬКИЙ Л.Ф., ЧОРНОЖУК С.А.

Генетичний алгоритм з жадібним стохастичним оператором схрещування для передбачення третинної структури білка

 

19

Математичне моделювання та чисельні методи

 

КНОПОВ П.С., БОГДАНОВ О.В.

Моделювання епідемій

 

30

ВАРЕНЮК Н.А., ТУКАЛЕВСЬКА Н.І.

Алгоритми для чисельного розв’язання задачі дифузії речовини в нанопоровому середовищі

 

44

ХІМІЧ О.М., ПОЛЯНКО В.В., ЧИСТЯКОВА Т.В.

Паралельні алгоритми розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах

 

53

Інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби

 

ПИСАРЕНКО В.Г., ПИСАРЕНКО Ю.В., ГУЛЬЧАК О.Є., МАЛАЧИНСЬКИЙ В.Ю., ЧОБОТОК Т.І.

Деякі питання впровадження європейських стандартів системи управління якістю підприємств у сучасній Україні

 

67

Комп’ютерні системи: теорія та застосування

 

БАРКАЛОВ О.О., ТІТАРЕНКО Л.О., ВІЗОР Я.Є., МАТВІЄНКО О.В.

Синтез суміщеного автомата в базисі ASIC

 

78

Нова книга

 

ЕММЕНЕГГЕР Ж.-Ф., ШАБЛЬ Д., НУР ЕЛЬДІН Г.А., КНОЛЛЕ Г.

Повертаючись до Сраффи та Леонтьєва: математичні моделі та методи кругової економіки

 

86

Вихідні дані випуску

100

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.