2020, випуск 1

ЗМІСТ

Повний текст *.pdf

Методи оптимізації та екстремальні задачі

 

НОРКІН В.І.

Стохастичний метод згладжування для негладкої глобальної оптимізації

 

5

БЕРЕЗОВСЬКИЙ О.А.

Покращення лагранжевих двоїстих оцінок для квадратичних екстремальних задач

 

15

СТЕЦЮК П.І., ТКАЧЕНКО О.В., ГРИЦАЙ О.Л.

До побудови зовнішнього контура сопла Франкля за квадратичною кривиною

 

23

АРАЛОВА А.А.

Про деякі задачі ідентифікації щільності теплового потоку температурного стану циліндричної оболонки з порожниною

 

32

Математичне моделювання та чисельні методи

 

МАРЧЕНКО О.О., САМОЙЛЕНКО Т.А.

Побудова наближеного розв’язку осесиметричної задачі динаміки неізотермічного вологопереносу

 

41

ПЕПЕЛЯЄВ В.А., ГОЛОДНІКОВ О.М., ГОЛОДНІКОВА Н.О.

Моделювання квантилей розподілу ймовірностей врожайності за умов зміни клімату (на прикладі кукурудзи)

 

53

Інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби

 

ЛЕБЄДЄВА Т.С., МІНОВ Ю.Д., СУТКОВИЙ П.Г., ФРОЛОВ Ю.О., ШПИЛЬОВИЙ П.Б., СТАРОДУБ М.Ф.

Розробка та використання приладів на основі поверхневого резонансу

 

62

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ В.Г., ЛАВРЕНЮК С.І., РОГАНОВ В.Ю., ТУЛЬЧИНСЬКИЙ П.Г., ХАЛІМЕНДІК В.В.

Фактори продуктивності застосування моделей штучного інтелекту у хмарі з використанням GPU

 

74

Комп'ютерні системи: теорія та застосування

 

КОНДРАТОВ В.Т.

Метрологічне забезпечення бездротових сенсорних систем

 

83

БАГАЦЬКИЙ О.В., БАГАЦЬКИЙ В.О.

Канал вимірювання та індикації напруги 220 В у приладі «Якість-Е1»

 

93

Вихідні дані випуску

99

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.