Авторам

 

Подати статтю:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

шаблон та правила оформлення: *.doc; *.pdf

приклад статті українською: *.doc; *.pdf

оформлення References *.doc; *.pdf

договір за авторами Договір

ліцензійна угода Ліцензія

 


Загальні умови та етичні принципи

Рубрики збірника

Вимоги до наукового змісту статей

Оформлення статей, приклади, шаблон

Порядок подання, рецензування, опублікування

Договір з авторами, вартість видання

Авторські права та ліцензія на видання статті

 

Загальні умови та етичні принципи

Подаючи статтю для публікації у збірник наукових праць "Кібернетика та комп'ютерні технології" автори статті:

- підтверджують, що матеріали, викладені у статті, є новими, оригінальними, такими, що не опубліковувалися раніше та не подані до опублікування до інших видань;

- підтверджують, що кожний із вказаних авторів зробив суттєвий внесок у дослідження та результати, що описані у статті;

- підтверджують, що мають авторські права на матеріали, що викладені у статті, що діють узгоджено, не мають взаємних претензій, щодо авторства та внесків у статтю, а публікація статті не порушить законних прав третіх сторін;

- погоджуються з ліцензійним угодою "Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-NC-SA 4.0)", яка дає право редколегії та третім особам копіювати і розповсюджувати статтю у будь-якому вигляді чи форматі із зазначенням авторства, не з комерційною метою, на тих самих умовах при внесенні змін;

- дають згоду на обробку персональних даних, яка необхідна при підготовці, виготовленні та опублікуванні статті.

 

Рубрики збірника

Статті у збірнику розподіляються на такі рубрики:

- математична теорія керування;

- методи оптимізації та екстремальні задачі;

- математичне моделювання та чисельні методи;

- оптимізація обчислень та обчислювальний експеримент;

- системи реального часу, обробка великих даних;

- інформаційні технології: теорія та інструментальні засоби;

- комп’ютерні системи: теорія та застосування.

 

Вимоги до наукового змісту статей

Зміст має містити такі основні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спираються автори;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Оформлення статей, приклади, шаблон

Від авторів не вимагається суворого дотримання усіх форматів у оформленні статті. Стаття буде відформатована редакцією. Головним є наявність у файлі статті усіх інформаційних блоків.

Шаблон статті з детальним описом оформлення знаходяться тут: template.doctemplate.pdf.

Приклад оформленої статті, що написана українською, знаходиться тут: example.doc, example.pdf.

Посилання мають бути оформлені згідно ДСТУ 8302_2015, що найбільш схоже зі стилем Vancouver 2022. Приклади та правила оформлення тут.

Наповнення статті має відповідати вимогам ДСТУ 7152:2010 до наукової статті. Згідно якому автори мають вказати таку інформацію про себе: ім'я авторів (прізвище, ім'я, по-батькові), вчений ступінь та звання, посаду чи професію, місце роботи (назва та місцезнаходження).

Автори мають надати свої коди ORCID (якщо є).

Згідно "Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018)", якщо стаття не є англомовною, вона супроводжується розширеною анотацією англійською мовою, якщо стаття не є україномовною, вона супроводжується розширеною анотацією українською мовою. Обсяг кожної розширеної анотації повинен містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова.

До розширеної анотації або статті англійською мовою пропонується вказати коди класифікації статті згідно Mathematics Subject Classification або інших міжнародних класифікаторів. Для статей та розширених анотацій, що написані українською, вказується код УДК.

Розширені анотації використовуються на сайті збірника.

При аналізі останніх досліджень і публікацій рекомендовано вказувати не менше 10 посилань. Якщо посилання має ідентифікатор DOI, його необхідно вказати як гіперпосилання. Для пошуку коду DOI можна скористатися сервісом від CrossRef. Якщо коду DOI немає, то можна вказати інші інтернет-адреси посилання в наукометричних базах даних, де воно індексується, наприклад, Google Scholar, MathSciNet, zbMATH або інтернет-адресу, за якою можна подивитися/скачати статтю, на яку робиться посилання.

Якщо список літератури має посилання, що записані кирилицею, то він дублюється, як References, латиницею. References буде розміщено на англомовній сторінці сайту збірника. Приклади та правила оформлення тут.

Рекомендований обсяг статті разом з розширеними анотаціями та інформацією про авторів становить від 6 до 20 сторінок.

Стаття має подаватися у форматі Word Documents (*.doc, *.docx, *.rtf), формули мають бути набрані за допомогою MathType або Equation Tools. Файл статті не повинен містити Макросів. Графіки, діаграми, рисунки можуть бути кольоровими.

У кінці статті має бути подана така інформація:

- авторські внески у статтю;

- наявність та доступність даних для повторення та перевірки результатів розрахунків, що наведені у статті;

- джерела фінансування досліджень, результати яких наведені у статті.

 

Порядок подання статті, рецензування, прийняття до друку, опублікування

Стаття надсилається електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. В листі має бути вказаний автор, з яким буде вестися листування, та номер телефону для швидкого зв'язку.

Якщо стаття не оформлена відповідно до вимог до наукової статті, то авторам пропонується виправити оформлення та надіслати статтю ще раз.

Якщо оформлення статті є відповідним, то дата надсилання листа фіксується як "Отримано".

Протягом 1 тижня стаття направляється рецензенту, якого обирає редакційна колегія з врахуванням тематики та спеціальності статті.

Відповідь рецензента без вказання його імені пересилається автору, з який має вестися листування.

Якщо рецензент не заперечує можливості прийняття статті для опублікування, то автори повторно надсилають виправлений з врахуванням зауважень рецензента варіант статті та в окремому документі повідомляють про внесені виправлення та дають пояснення щодо зауважень рецензента, які залишилися без виправлення. Виправлений варіант статті та пояснення авторів надсилаються рецензенту.

Якщо рецензент не висловлює додаткових зауважень, то стаття розглядається на черговому засіданні редколегії на предмет її опублікування. Якщо у рецензента залишаються суттєві зауваження, то автори повідомляються про них, як це описано вище, і мають ще раз виправити статтю та (або) відповісти на зауваження.

Остаточне рішення щодо прийняття статті до опублікування чи її відхилення приймає редколегія (Постанова Президії НАНУ №283 від 07.11.2008) з врахуванням висновків рецензента.

Якщо стаття приймається до опублікування, то дата протоколу засідання редколегії фіксується як "Прийнято".

Прийнята стаття потрапляє до редакційного портфелю та підготовлюється до друку у порядку черги. У процесі підготовки автори мають погодити текст статті та її оформлення з літературним та технічним редактором.

Стаття, що була відхилена, не може бути прийнята до розгляду ще раз протягом року.

 

Договір з авторами, вартість видання

Після прийняття статті до опублікування автори мають укласти з Інститутом кібернетики, як з видавцем, Договір про виготовлення та видання статті.

Вартість виготовлення та видання статті становить біля 60 гривен за одну сторінку та може коливатися в залежності від загального обсягу збірника та інших факторів. Додатково автори сплачують 60 гривен за присвоєння статті ідентифікатора DOI.

Стаття не може бути опублікована без укладання договору та оплати.

 

Авторські права та ліцензія на видання статті

Автори повинні надати Інституту кібернетики Ліцензію на публікацію статті. Відповідно до Ліцензії автори надають неексклюзивні права на публікацію та розповсюдження статті у вигляді друкованої продукції та матеріалів на веб-сайті збірника. Інститут кібернетики НАН України залишає авторам авторські права без обмежень.

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.