2021, випуск 4, c. 43-50

Одержано 05.07.2021; Виправлено 03.12.2021; Прийнято 21.12.2021

Надруковано 30.12.2021; Вперше Online 27.01.2022

https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.4.5

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

УДК 004.021

Багатокритеріальна оптимізація при проектуванні систем з високою завантаженістю

Я.О. Тупало ORCID ID favicon Big

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ

Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сучасний етап розвитку науки і техніки характеризується значним ускладненням розв'язуваних завдань. Розвиток економіки призводить до ситуації, коли розробляти, впроваджувати та експлуатувати складні технічні та соціотехнічні системи приходиться в умовах жорсткої конкуренції. Це призводить до необхідності скоротити терміни розробки і впровадження нових технологій особливо в високонавантажених системах. Системи з високою завантаженістю- це, за великим рахунком, ті ж веб-сайти, тільки з дуже великою аудиторією, і як наслідок з великим навантаженням, що вимагає оптимізованої серверної частини сайту. Якісною характеристикою для високонавантаженої системи є пропускна здатність цієї системи, вона описує кількість роботи, яку повинна вміти виконувати система за одиницю часу. Розробка високонавантажених систем є трудомістким і погано формалізованих. Оскільки виробництво високонавантажених систем є однією з найбільш динамічно розвиваючою областей в сфері інформаційних технологій, що демонструється істотним щорічним приростом обсягів ринку реалізації, необхідно впроваджувати нові алгоритми. У практичних завданнях прийняття рішення часто зустрічається ситуація, коли не можна обмежитися розглядом єдиного критерію вибору рішення. Спроба математичної формалізації таких завдань привела до створення теорії багатокритеріальної оптимізації, яка використовується при розробці методів, призначених для підтримки осіб, котрі приймають рішення, при наявності кілька критеріїв вибору. Наведені кроки для побудови алгоритму багатокритеріальної оптимізації в проектуванні високонавантажених систем, здійснює пошук рішень максимуму в багатокритеріальній задачі. Багатокритеріальна оптимізація ґрунтується на знаходженні рішення в задачах з великою кількістю варіантів, даний тип задач дуже ресурсозатратний і обчислюється за допомогою обчислювальних машин.

 

Ключові слова: системи високонавантажених даними, системи високонавантажених обчисленнями.

 

Цитувати так: Тупало Я.О. Багатокритеріальна оптимізація при проектуванні систем з високою завантаженістю. Cybernetics and Computer Technologies. 2021. 4. С. 43–50. https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.4.5

 

Список літератури

           1.     Вікторова В.С., Степанянц А.С. Моделі і методи розрахунку надійності технічних систем. М.: Ле-Нанд, 2013. 256 с.

           2.     Шубинский І.Б. Структурна надійність інформаційних систем. М.: ТОВ «Журнал Надійність», 2012. 210 с.

           3.     Атчісон Л. Масштабування додатків. Пітер, 2017. 254 с.

           4.     Липа В.В. Супровід і управління конфігурацією складних програмних засобів. М.: СІН-ТЕГ, 2006. 357 с.

           5.     Михалевич В.С., Волкович В.Л. Обчислювальні методи дослідження і проектування складних систем. М.: 1982. 327 с.

           6.     Сергієнко І.В. Математичні моделі і методи розв'язання задач дискретної оптимізації. К.: Наук. думка, 1985. 384 с.

           7.     Волкович В.Л., Волошин О.Ф., Заславський В.А., Ушаков І. Моделі і алгоритми оптимізації надійності складних систем. К.: 1993. 423 с.

           8.     Танаєв В. Декомпозиція та агрегування в задачах математичного програмування. М.: 1987. 523 с.

           9.     Горелик В.А, Ушаков И.А. Исследование операций. М.: Машиностроение, 1986. 288 с.

       10.     Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. К.: КНЕУ, 2003. 452 с.

       11.     Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. М.: Высшая школа, 1980. 302 с.

       12.     Михалевич В.С., Гупал А.М., Норкин В.И. Методы невыпуклой оптимизации. М.: Наука, 1987. 282 с.

       13.     Муртаф Б. Современное линейное программирование. Теория и практика. М.: Мир, 1984. 224 с.

       14.     Халіна В.Г., Чернова Г.В. Системи підтримки прийняття рішень. М.: ЮРАЙТ, 2008. 478 с.

       15.     Ногін В.Д. Прийняття рішень в багатокритеріальному середовищі. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 142 с.

       16.     Струченков В.І. Методи оптимізації. Москва – Берлін: DirectMEDIA, 2015. 263 с.

       17.     Головинський А.Л., Маленко А.Л., Сергієнко І.В., Тульчинський В.Г. Енергоефективність супер-комп'ютера СКІТ-4. Вісник НАН України. 2013. № 2. С. 50–59. https://doi.org/10.15407/visn2013.02.050

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.