2020, випуск 4, c. 87-99

Одержано 12.11.2020; Виправлено 16.12.2020; Прийнято 17.12.2020

Надруковано 31.12.2020; Вперше Online 22.01.2021

https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.6

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

УДК 519.8

До інтегрованого менеджменту і фінансового забезпечення інфраструктури охорони здоровʼя районів Запоріжчини

В.М. Горбачук * ORCID ID favicon Big,   С.О. Гавриленко,   Г.В. Голоцуков,   М.С. Дунаєвський,   Д.І. Ніколенко

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступ. Охорона здоровя характерна тим, що належить до головних державних функцій та основних видів економічної діяльності водночас, а також тим, що в сучасних умовах дає продукти подвійного застосування – використання як для звичайних цілей, так і для цілей оборони від новітніх біозагроз. При реформуванні цієї державної функції в Україні основне фінансування здійснюється через Національну службу здоровя України, де керівництво змінюється порівняно часто.

Мета роботи. Захист від біозагроз, охорона здоровя, медичне страхування вимагають системної стійкості та інтегрованого менеджменту, що базуються на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях. Подібні технології для соціального страхування успішно розробив і впровадив Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Результати. На конкретному прикладі районів Запорізької області показано, які заклади охорони здоровя виявилися без належної державної підтримки та яким чином передбачати й управляти розподіленими мережами на великих даних. У всіх вищезазначених питаннях захисту від біологічних загроз, охорони здоров’я, медичного страхування державні установи не можуть приймати раціональні рішення без всебічної та точної оцінки майбутніх виграшів (та збитків), спричинених реалізацією певного проекту, а також порівняння таких виграшів з поточною вартістю витрат, повʼязаних з цим проектом. Для тих, хто приймає рішення, важливо вимірювати виграші та витрати в одних і тих же одиницях, застосовуючи відомий принцип «Хто не може вимірювати, той не може управляти». Оскільки витрати на проект, як правило, вимірюються в грошовому еквіваленті, то має сенс вимірювати всі виграші також у грошовому еквіваленті. Різні підходи до економічної оцінки стану здоров’я порівнюють виграші від медичного втручання з витратами на це втручання.

Висновки. Виграші від медичного втручання можна вимірювати у фізичних одиницях за одновимірною шкалою, грошових одиницях, одиницях кардинальної функції корисності, що відображає багатовимірну концепцію здоровʼя за допомогою скалярного індексу або ключового показника ефективності. У даний час ряд згаданих багатовимірних аспектів поступово перетворюється на великі дані для кожного вузла та ланки мережі охорони здоровʼя.

 

Ключові слова: біозагрози, системна стійкість, соціальне страхування, медичне страхування, великі дані, розподілені мережі.

 

Цитувати так: Горбачук В.М., Гавриленко С.О., Голоцуков Г.В., Дунаєвський М.С., Ніколенко Д.І. До інтегрованого менеджменту і фінансового забезпечення інфраструктури охорони здоровʼя районів Запоріжчини. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 4. С. 87–99. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.6

 

Список літератури

           1.     Горбачук В., Гавриленко С. Аналіз динаміки поширення COVID-19 в Україні та сусідніх державах 1–10 травня 2020 р. Global and regional problems of informatization in society and nature using 2020. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2020. C. 5660.

           2.     Кнопов П.С., Норкін В.І., Атоєв К.Л., Горбачук В.М., Кирилюк В.С., Біла Г.Д., Самосьонок О.С., Богданов О.В. Деякі підходи використання стохастичних моделей епідеміології до проблеми COVID-19. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020. 17 c. http://incyb.kiev.ua/archives/3988/dejaki-pidhodi-vikoristannja-stohastichnih-modelej-epidemiologii-do-problemi-covid-19/

           3.     Дунаєвський М.С., Лефтеров О.В., Большаков В.М. Використання загальнодоступного програмного забезпечення у моделюванні епідеміологічних трендів. Кібернетика та комп’ютерні технології. 2020. № 3. С. 32−42. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.3.4

           4.     Горбачук В.М., Рощупкін І.Ю. Функції Кобба – Дугласа для галузей державного управління та охорони здоров’я України у 2007–2009 рр. Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти. Ч. II. Дніпропетровськ: Перспектива, 2012. С. 25–29.

           5.     Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Організація забезпечення громадських і клубних продуктів для рекреації та охорони здоров’я. Приазовський економічний вісник. 2018. вип. 2. С. 156–162.

           6.     Горбачук В.М., Кошулько А.І., Дунаєвський М.С. Питання асиметрії інформації та несприятливого відбору в організації охорони здоров’я. Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним. Київ: НаУКМА, 2018. С. 27–29.

           7.     Горбачук В.М. Парето-неефективність рівноваги стійкого стану конкурентної економіки. Аналіз, моделювання, управління. 2018. Вип. 3. С. 153–168.

           8.     Горбачук В.М., Колесник Ю.С., Дунаєвський М.С. Втрати агрегованої ефективності при досягненні міжрегіональної рівності. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 18. С. 1077–1086.

           9.     Горбачук В.М. Фінансові методи. Київ: Альтерпрес, 2002. 175 с.

       10.     Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Управління та адміністрування в сфері послуг охорони здоровя. Management and administration in the field of services: selected examples. T.Pokusa, T.Nestorenko (eds.) Opole: Academy of Management and Administration, 2020. P. 268−279.

       11.     Горбачук В.М., Сулейманов С.-Б., Батіг Л.О. Критерії прийняття рішень в галузі охорони здоровя. Контроль і управління в складних системах (8–10 жовтня 2020 р., Вінниця). Вінниця: ВНТУ, 2020. С. 149–151.

       12.     Мережа закладів охорони здоровя Запорізької області. I півріччя 2020 року. Запоріжжя: Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, Департамент охорони здоровя Запорізької обласної державної адміністрації, МОЗУ. 2020. 48 с.

       13.     Бардадим Т.А., Горбачук В.М., Осипенко С.П., Новоселова Н.А., Скобцов В.Ю. Розробка сучасних систем аналізу біомедичних даних. Economic and social-focused issues of modern world. Bratislava: School of Economics and Management in Public Administration, 2020. С. 308−314.

       14.     Кривонос Ю.Г., Ивличев В.П. Автоматизированный классификатор по ВИЧ-ассоциировании и оппортунистическим заболеваниям. Біоматематика і медична інформатика. К.: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України, 1992. С. 24–31.

       15.     Гавриленко С.А., Ивличев В.П., Кривонос Ю.Г., Панасенко А.В. Информационная технология мониторинга диагностических исследований на ВИЧ/СПИД. Киев. 1993. 42 с. (Препр. / Ин-т кибернетики АН Украины; 93-40).

       16.     Кривонос Ю.Г., Ігнатенко П.П., Куляс А.І., Куцаченко Л.І. та ін. Методика обстеження об’єктів автоматизації та її використання для обстеження органів державної влади України з метою створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи. Київ, 2001. 57 с. (Препр. / Ін-т кібернетики НАН України; 2001-1).

       17.     Горбачук В.М., Неботов П.Г., Новодережкін В.І. Поквартальне оцінювання порівняльної економічної ефективності у містах і районах Запоріжчини за 2016 р. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємстві підприємництва:проблеми та перспективи. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С. 178–182.

       18.     Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Запоріжчини у 2017–2018 рр. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 4. С. 165–175.

       19.     Горбачук В.М. На порозі Четвертої промислової революції. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 216–220.

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.