2022, випуск 3, c. 7-22

Одержано 25.10.2022; Виправлено 02.11.2022; Прийнято 15.11.2022

Надруковано 29.11.2022; Вперше Online 10.12.2022

https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.3.2

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

УДК 338.5

Таксономія об’єктів сталого фінансування для моделювання системи управління ризиками

А.А. Гонта 1,   М.Ю. Григорак 2 * ORCID ID favicon Big,   О.І. Воловик 2 ORCID ID favicon Big

1 ТОВ "БФСЕ ГРУП", Київ, Україна

2 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступ. Повоєнна відбудова економіки України має здійснюватися на принципах сталого розвитку та передбачати впровадження «зелених» технологій у різних секторах з метою раціонального використання наявних природних ресурсів та зменшення шкідливого впливу на довкілля. Уже зараз ведуться активні дискусії серед економістів та фінансистів щодо того, як існуюча фінансова система буде сприяти переходу до зеленої економіки і нарощувати мобілізацію державних і приватних ресурсів для інвестицій в проекти сталого розвитку. Європейські прагнення держави спонукають дослідників вивчати досвід Європейського Союзу зі створення уніфікованої загальноєвропейської системи класифікації сталої економічної діяльності («таксономії ЄС») і адаптувати їх до національних особливостей, щоб спрямовувати зелені інвестиції на ті види діяльності, які є важливими для досягнення цілей Європейської зеленої угоди. Сказане актуалізує проблему  ефективного використання механізмів «сталого» фінансування при реалізації програм і проектів відновлення економіки України у повоєнний період.

Мета роботи. Адаптація європейського досвіду для удосконалення таксономії об’єктів сталого фінансування проектів відбудови національної економіки у повоєнний період та розробка методичних підходів до управління ризиками інвестиційних проектів сталого розвитку з використанням сучасного математичного апарату.

Результати. Узагальнено принципи та ESG-чинники сталого фінансування, визначено передумови оцінювання інвестиційних проектів сталого розвитку за допомогою запропонованої системи показників, індикаторів та індексів сталого розвитку. Запропоновано структурну модель взаємозв’язків ESG-ризиків та кредитних ризиків через призму економічної діяльності суб’єктів сталого інвестування. Доведено необхідність створення цифрової платформи для збору і оброблення ESG-даних, на основі якої доцільно проводити оцінку інвестиційних проектів сталого розвитку в системі взаємовідносин «регіон-підприємство-галузь». Сформовано сукупність методів та моделей оцінювання ESG-ризиків та розроблено дерево рішень щодо відбору інвестиційних проектів сталого розвитку з урахуванням таксономії сталої економічної діяльності та пріоритетів регіонального розвитку у повоєнний час з використанням моделей скринінгу та скорингу. 

Висновки. Застосування запропонованих принципів, чинників, показників та індикаторів сталого розвитку дозволяє розробити новий теоретико-методичний підхід до оцінювання ризиків сталого фінансування. Проведений аналіз процедур скринінгу та скорингу дозволив зробити висновок про необхідність використання теорії оптимізації складних соціо-еколого-економічних систем і різноманітних математичних методів на базі сучасних цифрових платформ для порівняльного аналізу проектів в інтегрованій системі чинників «регіон-підприємство-галузь», відбору привабливих з точки зору фінансування проектів, що сприятимуть зменшенню шкідливого впливу на довкілля, а також ефективного управління ризиками під час їх реалізації. 

 

Ключові слова: стале фінансування, таксономія об’єктів сталого інвестування, ESG-чинники, ESG-дані, скринінг та скоринг інвестиційних проектів сталого розвитку.

 

Цитувати так: Гонта А.А., Григорак М.Ю., Воловик О.І. Таксономія об’єктів сталого фінансування для моделювання системи управління ризиками. Cybernetics and Computer Technologies. 2022. 3. С. 7–22. https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.3.2

 

Список літератури

           1.     Галушкіна Т.П., Мусіна Л.А., Потапенко В.Г., Машков О.А., Курикін С.І. Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні. http://www.dea.edu.ua/img/source/Book/1.pdf (звернення: 06.12.2021)

           2.     A European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (звернення: 08.11.2021)

           3.     FAQ: What is the EU Taxonomy and how will it work in practice? https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-04/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf (звернення: 08.11.2021)

           4.     Platform on Sustainable Finance. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en#what (звернення: 08.11.2021)

           5.     Політика щодо розвитку сталого фінансування на період до 2025 року. https://bank.gov.ua/ua/news/all/ natsionalniy-bank-prezentuvav-politiku-schodo-rozvitku-stalogo-finansuvannya-na-period-do-2025-roku (звернення: 08.11.2021)

           6.     Georgeson L., Maslin M., Poessinouw M. The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. Gegraphy and Environment. 2017. 4 (1). Р. 1–23. https://doi.org/10.1002/ geo2.36

           7.     Chițimiea A., Minciu M., Manta A.M., Ciocoiu C.N., Veith C. The Drivers of Green Investment: A Bibliometric and Systematic Review. Sustainability. 2021. 13 (6). Р. 3507. https://doi.org/10.3390/su13063507

           8.     Зінченко О.А. Світові тренди «зеленого» інвестування. Економічний простір. 2022. № 177. С. 31–34.

           9.     Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 467 с.

       10.     Popescu I.-S., Hitaj C., Benetto E. Measuring the sustainability of investment funds: A critical review of methods and frameworks in sustainable finance. Journal of Cleaner Production. 2021. Vol. 314. https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2021.128016

       11.     Трушкіна Н.В. Зелені облігації як інструмент сталогофінансування національної економіки України у рамках реалізації зеленоїтаксономії ЄС. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la III conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 8 juillet 2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne. 2022. Р. 22–26.

       12.     “Зелені” інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / кер. проекту К. Маркевич; наук. конс. В. Сіденко. Київ: Заповіт, 2019. 316 с.

       13.     Mатос П. ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі: Критичний огляд досліджень. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 88 с.

       14.     Stanley M. Sustainable Reality: Analyzing Risk and Returns of Sustainable Funds. Institute for Sustainable Investing. 2019. https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/ideas/sustainableinvesting-offers-financial-performance-loweredrisk/Sustainable_Reality_Analyzing_Risk_and_Returns_of_Sustainable_Funds.pdf (звернення 08.11.2021)

       15.     ESG-ризики у банківській сфері. Ефективні стратегії використання можливостей та зниження ризиків. KPMG International. 2021. 31 с.

       16.     Warmerdam W. et al. “A study of banks’ investments in selected companies attributable to fossil fuels and renewable energy”. Profundo Banktrack. 2015.

       17.     What is the SEEA – System of Environmental Economic Accounting. https://seea.un.org (звернення: 08.11.2021)

       18.     Wealth Accounting and theValuation of Ecosystem Services. https://www.wavespartnership.org/ (звернення: 08.11.2021)

       19.     Green Growth Indicators – OESD. https://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/ (звернення: 08.11.2021)

       20.     Actionable ESG data and benchmarks for financial markets. https://www.gresb.com/nl-en/ (звернення: 08.11.2021)

       21.     NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors. https://www.ngfs.net/en/liste-chronologique/ngfs-publications (звернення: 08.11.2021)

       22.     Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Final Report. TSFD. https://www.fsb-tcfd.org/ wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf (звернення: 08.11.2021)

       23.     Digital Technologies for Mobilizing Sustainable Finance. Sustainable digital Finance Alliance. https://docs.wixstatic.com/ugd/3d4f2c_6767ef5b999c4e3fa42c0e05e6ea2ac3.pdf (звернення: 08.11.2021)

       24.     Overview of sustainable finance. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en#what (звернення: 08.11.2021)

       25.     Steven C., Wheelwright S.C., Kim B. C. Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency and quality. Free Press, 2011. 392 p.

       26.     Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance. Edited by Othmar M. Lehner. New York. Routledge. 2017. 652 р.

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.