2022, випуск 3, c. 67-77

Одержано 03.11.2022; Виправлено 14.11.2022; Прийнято 15.11.2022

Надруковано 29.11.2022; Вперше Online 10.12.2022

https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.3.7

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

УДК 519.85

Дослідження впливу ІТ-технологій на показники енергетичної галузі економіки

Е.П. Карпець * ORCID ID favicon Big,   В.М. Кузьменко ORCID ID favicon Big

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступ. Енергетика – найбільш важлива галузь економіки, що потребує не лише відбудови, а й суттєвих інноваційних рішень, одним з яких є всебічне впровадження цифрових технологій. Нині важливо досліджувати можливі міжгалузеві зміни для коригування макроекономічних сценаріїв розвитку галузі.

Мета роботи. Оцінити ступінь впливу впроваджуваних смарт-технологій в енергетиці на рівень міжгалузевих взаємозв’язків за розробленими алгоритмами економетричної та статичної моделей «витрати-випуск».

Результати. Основний результат розрахунків за запропонованою методикою це можливість оцінки впливу впровадження смарт-технологій на структурну динаміку в енергетичній сфері. Але статистичних даних за обраний інтервал часу недостатньо для аналізу за видами відновлювальної енергетики. Оскільки частка "зеленої" енергії у загальному обсязі виробленої залишається незначною, то недостатнім є її вплив на акумуляцію смарт-технологій.  

Висновки. Аналіз статистичних розрахунків дозволяє стверджувати, що збільшення впровадження смарт-технологій в енергетичній галузі України має хоч і незначний, але прямий функціональний вплив і демонструє позитивну динаміку показників міжгалузевого використанні ІТ-послуг. Незначний вплив зумовлено скороченням асигнувань на оновлення основних фондів у традиційних галузях енергетики. Застосування новітніх технологій наявне у сфері відновлювальних джерел енергетики, але їх частка в енергетичній структурі незначна, хоч і має позитивну динаміку. Актуальним лишається розрахунок макроекономічних сценаріїв розвитку галузі за прямою та оберненої моделлю «витрати-випуск», що є перспективними для розробки заходів  економічного вирівнювання  в енергетичній сфері.

 

Ключові слова: економетрична модель таблиць «витрати-випуск» (ТВВ), пряма і двоїста задачі моделі ТВВ, міжгалузеві потоки, види економічної діяльності (ВЕД), регресійний аналіз.

 

Цитувати так: Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Дослідження впливу ІТ-технологій на показники енергетичної галузі економіки. Cybernetics and Computer Technologies. 2022. 3. С. 67–77. https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.3.7

 

Список літератури

           1.     New Transitions Performance Index 2021. https://ec.europa.eu/info/news/new-transitions-performance-index-2021-eu-shows-strong-performance-its-transition-towards-sustainability-2022-mar-14_en (звернення: 26.10.2022).

           2.     Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020: Eastern Europe and the South Caucasus. Genève: ECE/CECI/26, 2021. P. 341–386. https://unece.org/economic-cooperation-and-integration/publications/sub-regional-innovation-policy-outlook-2020 (звернення: 26.10.2022)

           3.     Гаркушенко О.М., Заніздра М.Ю. "Зелені" ІКТ: потенціал і пріоритети для сталого розвитку: аналітичний огляд. Економіка промисловості. 2020. № 3. С. 47–81. ttps://doi.org/10.15407/econindustry2020.03.047

           4.     Карпець Е.П. Прогнозування бюджетних показників на базі економетричної моделі таблиць Витрати-Випуск. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу. Київ: 2013. C. 387397.

           5.     Кузьменко В.М., Карпець Е.П. Автоматизація формування і ведення інформаційної бази даних для дослідження дисбалансних процесів в економіці країни. Математичне моделювання в економіці. 2014. № 1. С. 9–16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2014_1_3

           6.     Розробити комплекс моделей стабілізаційного узгодження структури матеріально-речовинних потоків та соціально-економічних зрушень в економіці України / Г.П. Донець, Е.П. Карпець, В.М. Кузьменко та ін. / Заключний звіт про виконання НДР 0117U000472. К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2019. 227 с.

           7.     Karpets E., Kuzmenko V. Software Implementation of the Econometric Model for Estimating Balance Changes in Economy. Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Materiale ed. a 8-a Conf. Internationale. Chisinau: Evrica, 2018. P. 131–133.

           8.     Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Загальний алгоритм визначення впливу економічних зрушень на базі балансних моделей. Математичне та комп'ютерне моделювання. 2017. Вип. 15. С. 6772. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_tekh_2017_15_13

           9.     Karpets E. Modeling of structural dynamics in Formation of the Digital State. International Scientific Forum "New Economics – 2019". Kyiv, November 14–15, 2019. http://www.aenu.org/download/monographs/Forum2019_T1.pdf

       10.     Лукяненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. К.: Тов. Знання, 1998. 494 с.

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.