2020, випуск 1, c. 93-98

Одержано 17.02.2020; Виправлено 29.02.2020; Прийнято 10.03.2020

Надруковано 31.03.2020; Вперше Online 26.04.2020

https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.1.10

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

Канал вимірювання та індикації напруги 220 в у приладі «ЯКІСТЬ-Е1»  

О.В. Багацький 1,   В.О. Багацький 1 * ORCID ID favicon Big

1 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова, Київ, Україна

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України  розроблено прилад визначення якості електроенергії «Якість-Е1» за відхиленням від номінальних значень усталених значень напруги та частоти. В приладі застосовані нові метод та структура пристрою визначення якості.

Визначені вимоги до пристроїв каналу вимірювання напруги 220 В, 50 Гц з точності та швидкодії.. Методична похибка квантування за рівнем напруги для 10-розрядного АЦП дорівнює ± 0,1 %. Для досягнення похибки апроксимації ±0,1% необхідно вимірювати напругу біля амплітудного значення через 170 мкс. Вимірювальний канал напруги у приладі складається з трансформатора напруги, високоточного резистивного дільника, який масштабує та зміщує вхідну напругу, та вбудованих у мікроконтролер джерела опорної напруги (ДОН) та АЦП. В приладі «Якстіь-Е1» застосовано 8-розрядний мікроконтролер типу C8051F320, який має 10-розрядний АЦП з вхідним діапазоном сигналу від 0 до + 2,5 В. Виміряні передатні та температурні характеристик трансформатора при прямому та зворотному проходах, оцінені його похибки. Температурна похибка дуже мала і практично не впливає на точність давача. Давач має гістерезис, розраховані похибки не перевищують ± 1% . Для визначення відхилень амплітудного значення сигналу від номінального використовуються лише 8 молодших розрядів  АЦП, які можуть бути оброблені однією командою мікроконтролера, що збільшує швидкодію каналу. Вихідна напруга ДОН від мікросхеми до мікросхеми контролера може змінюватися від 2,38 В до 2,50 В. Крім того, трансформаторні давачі від примірника до примірника також мають різні передатні характеристики, які можуть бути нелінійними. Тому для індикації значень виміряної напруги на рідкокристалічному індикаторі застосована кусково-лінійна апроксимація результатів вимірювання АЦП.

 

Ключові слова: вимірювальний канал, давач, передатні характеристики, похибки, апроксимація.

 

Цитувати так: Багацький О.В., Багацький В.О. Канал вимірювання та індикації напруги 220 В у приладі «Якість-Е1». Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 1. С. 93–98. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.1.10

 

Список літератури

           1.     Пат. на винахід 82925, Україна, МПК (2006) G01R 11/00 G06Q 50/00. Спосіб контролю витрати і якості комунальних послуг / Багацький В.О., Багацький О.В., Кривонос Ю.Г., Палагін О.В., заявник та патентовласник ІК НАНУ, № а200607592, заявл. 07.07.2006, опубл. 26.05.2008, бюл.№ 10.

           2.     Пат. На винахід 82952, Україна, МПК G01R 19/165 (2011.01). Пристрій визначення якості комунальних послуг / Багацький В.О., Багацький О.В., Кривонос Ю.С., Палагін О.В., заявник та патентовласник ІК НАНУ, № а200612878, заявл. 12.06.2006, опубл. 26.05.2008, бюл. № 10.

           3.     ГОСТ 13109-97 (IEK, IEC). Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення. [Чинний від 1999-01-01]. Київ: ТК 30 ЕМС, 1999. 45 с.

           4.     Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники, изд. 2-е, стереотип. Т. 1. / Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Ленинград: «Энергия», 1975. 523 c.

           5.     Інструкція до лінійки приладів UT61. Веб-сайт компанії «Uni-Trade Group Limited». http://www.uni-trend.com/ manual2/UT61English.pdf (дата звернення: 01.11.2012).

           6.     ТРМ-10. Веб-сайт компанії «Эвелен». http://evelen.ru/product/01/03/tpm10.html (дата звернення: 01.12.2012).

           7.     Китов А.И., Криницкий Н.А. Электронные цифровые машины и программирование. М.: ГИФМЛ, 1959. 295 с.

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2023,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.