2020, випуск 2, c. 67-77

Одержано 07.03.2020; Виправлено 09.04.2020; Прийнято 30.06.2020

Надруковано 24.07.2020; Вперше Online 27.07.2020

https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.2.7

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

УДК 338.24:006+658.562

Деякі питання впровадження європейських стандартів системи управління якістю підприємств у сучасній Україні

В.Г. Писаренко ORCID ID favicon Big,   Ю.В. Писаренко,   О.Є. Гульчак *,   В.Ю. Малачинський,   Т.І. Чоботок

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Київ

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступ. Автори вважають, що процес інтеграції України у європейське суспільство вимагає творчого підходу до перегляду та використання накопиченого в країнах Європи позитивного та негативного досвіду запровадження стандартів системи менеджменту якості підприємств (СМЯП). Це дозволить, по-перше, вчасно та якісно гармонізувати українські стандарти СМЯП з Євростандартами, по-друге, запобігти багатьох помилок на шляху до впровадження стандартів СМЯП, які вивчені нашими попередниками – західними компаніями під час вибору потрібної їм ефективної СМЯП та підходів щодо її вдосконалення.

Мета роботи. Аналіз проблем, що можуть очікувати українські підприємства на шляху до впровадження СМЯП з урахуванням Євростандартів cерії ISO 9000. Згенерувати загальну методологію дослідження та удосконалення управлінських процесів функціонування підприємства (як складної системи), а саме - кібернетичний підхід. Саме з позицій кібернетичного підходу надати математичну модель найбільш загального критерія Кзаг ефективності менеджменту якості конкретного підприємства. Розглянути питання підвищення ефективності сертифікації СМЯП українських підприємств, особливості та межі застосування стандартів СМЯП в науково-дослідній роботі. Для останнього випадку провести аналіз специфіки процесу наукових досліджень та її кореляції з вимогами стандартів ISO серії 9000.

Результати. Дослідження показали, що ті проблеми, якими «перехворіли» європейські компанії на початковому шляху до стандартизації систем якості підприємств («ISO-манія», «документаторство», «цифро манія», «тиранія показників»), в Україні мають бути попереджені внаслідок їх негативного досвіду. Також проведений аналіз специфіки показує, що шкідливим є практикування відношення до стандартів СМЯП як до абсолюту та невраховування специфіки окремих галузей діяльності людини. Розвиток науки управління в подальшому буде сприяти усуненню помилок та проблем на шляху до впровадження вже міжнародно поширених стандартів якості, зокрема, ISO серії 9000, які стали корисним інструментом для знаходження загального розуміння принципів якості фахівцями усіх країн та рівнів.

 

Ключові слова: оптимізація, стандарти серії ISO 9000, кібернетичний підхід, управління якістю, українські підприємства, гармонізація з Євростандартами.

 

Цитувати так: Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В., Гульчак О.Є., Малачинський В.Ю., Чоботок Т.І. Деякі питання впровадження європейських стандартів системи управління якістю підприємств у сучасній Україні. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 2. С. 67–77. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.2.7

 

Список літератури

           1.     Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В. Загальні критерії та моделі функціонування систем управління якістю підприємств з урахуванням рекомендацій Європейських стандартів ISO 9000. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. 2019. 18. С. 107–113.

           2.     Кардаш В.Я. Стандартизация и управление качеством продукции. К.: Вища школа, 2001. 189 с.

           3.     Обзор о сертификации в мире в 2017 году. ТОВ «Інтерсерт-Україна». https://intercert.com.ua/news/news-of-standartization/682-ezhegodniy-obzor-iso-about-certification-in-world-iso-survey-2017

           4.     Черкасский С. ISO-9000: кому это нужно? «Новые рынки», 2001. 1. https://www.cfin.ru/management/iso9000/nm_iso9000.shtml

           5.     Переваги впровадження систем управління. Сумський регіональний науково-виробничий центр метрології та стандартизації. https://www.gcsms.com.ua/sertifikacia/sertifikatsiya-sistem-upravlinnya/16-sertifikatsiya/285-perevagu-vprovadzhennia-sy

           6.     Seddon J. In Pursuit Of Quality – The Case Against ISO 9000. Oak Tree Press, 2000. 270 p.

           7.     Мюллер Дж. Тирания показателей: монографія. М.: Изд-во Альпина Паблишер, 2019. 235 с.

           8.     Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В., Фесенко М.Б., Кравченко Т.В. Критичний погляд на впровадження стандартів ISO 9000. Тези доповідей Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: Управління в умовах цифрових трансформацій» (21 – 22 листопада 2019 року). НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». 2019. 3 с.

           9.     ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.

       10.     Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В., Панасюк Ю.Я., Рево Є.М. Проблеми управління якістю в сфері наукової творчості. Тези доповідей Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: Управління в умовах цифрових трансформацій». (21–22 листопада 2019 року). НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». 2019. 3 с.

       11.     Науки о жизни. Открытие пенициллина. https://elementy.ru/trefil/ 21188/Otkrytie_penitsillina

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  Повний текст  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.