2022, випуск 3, c. 37-45

Одержано 24.09.2022; Виправлено 15.10.2022; Прийнято 15.11.2022

Надруковано 29.11.2022; Вперше Online 10.12.2022

https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.3.4

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

УДК 519.711.3

Оцінка екологічної, соціальної, управлінської та техногенної складових ризиків інвестування

К.Л. Атоєв * ORCID ID favicon Big,   П.С. Кнопов ORCID ID favicon Big

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ

* Листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступ. Для оцінки інвестиційної привабливості (ІП)  і можливостей розвитку об'єктів інвестування (ОІ) останнім часом все частіше використовуються нефінансові фактори, що характеризують екологічні, соціальні, управлінські та техногенні і (ЕСУТ) особливості об'єктів можливого фінансування. Завданням такого аналізу даних є з'ясування того, як ЕСУТ-показники ОІ можуть відображати їх фінансове здоров'я і перспективи функціонування в швидко мінливому світі. Побудувавши за допомогою математичних моделей профіль ЕСУТ-ризиків, визначають ІП об'єкту дослідження та стратегію практичних заходів щодо її підвищення. При моделюванні цих процесів, слід враховувати зростаючу невизначеність сучасного світу внаслідок появи нових ризиків; великої кількості системних зв’язків між структурами сучасної техносфери; ступеневого характеру розподілу щільності ймовірності збитків катастроф, що зменшується повільніше гаусової залежності. Крім того ефективність складних виробничих систем багато в чому визначаються збалансованістю окремих їх ланок. Тому для оцінки ризиків інвестування потрібні нові методи, які дозволять формалізувати залежність ІП, від ЕСУТ-факторів для комплексного управління рівнем кредитних, ринкових, страхових та операційних ризиків в умовах невизначеності.  

Мета роботи розробити математичні методи кількісної оцінки ІП та визначення реальних витрат для покращення менеджменту, соціальної та технологічної структури ОІ, мінімізації забруднення довкілля.

Результати. Розроблено математична модель для  оцінки екологічної, управлінської, техногенної та соціальної складових ризиків інвестування, яка дозволяє визначати оптимальні стратегії підвищення ІП об'єкту дослідження. Для комплексної оцінки ризику на застосовуються методи теорії особливостей гладких відображень (ТОГВ) та метод аналізу ієрархій (МАІ). Запропоновано такий алгоритм оцінки ІП: 1) визначення індексів ЕСУТ-складових ризиків; 2) розрахування біфуркаційних значень індексів; 3) визначення найбільш слабих ланків з якими пов’язано зниження ІП; 4)  визначення пріоритетних заходів, щодо запобігання зниженню ІП або її відновленню до заданого рівня та мінімізації негативних впливів екстремальних явищ та забезпечення сталого розвитку.

Висновки. Отримані результати показують, що важливим інструментом оцінки ІП в умовах невизначеності є математичні моделі які базуються на використанні методів ТОГВ та МАІ. Вони дозволяють:1) розраховувати ступінь наближеність параметрів, що характеризують функціонування об’єкта, до їх критичних значень, коли наступає зміна ІП; 2) визначати ефективні управління, які дозволяють мінімізувати ризик втрати ІП, або мінімізують час та втрати на повернення ІП; 3) враховувати фактор невизначеності, пов'язаний з особливостями процесу прийняття рішень. Розвиток цієї роботи буде направлено на створення інформаційної системи оцінки ІП для комплексного управління рівнем кредитних, ринкових, страхових та операційних ризиків в умовах невизначеності та визначення ефективних сценаріїв мінімізації ризиків інвестування.

 

Ключові слова: математичне моделювання, системний аналіз, інвестиційні ризики.

 

Цитувати так: Атоєв К.Л., Кнопов П.С. Оцінка екологічної, соціальної, управлінської та техногенної складових ризиків інвестування. Cybernetics and Computer Technologies. 2022. 3. С. 37–45. https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.3.4

 

Список літератури

           1.     Sergienko I.V., Yanenko V.M., Atoev K.L. A conceptual framework for managing the risk of ecological, technogenic, and sociogenic disasters. Cybernetics and Systems Analysis. 1997. 33 (2). P. 201–219. http://dx.doi.org/10.1007/BF02665894

           2.     Атоев К.Л., Пепеляев В.А., Томин А.А. Нелинейная динамическая модель для интегральной оценки системных рисков в техногенной сфере. Компьютерная математика. 2006. № 1. С. 29 – 40.

           3.     Atoyev K.L. Multicriteria Decision-Making Tool for Optimal Water Resource Management. In Wastewater Reuse–Risk Assessment, Decision-Making and Environmental Security. Zaidi M. (Ed.). Dordrecht: Springer, 2007. P. 111–144. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6027-4_14

           4.     Пепеляєв В.А., Кнопов П.С., Атоєв К.Л., Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Інформаційно-аналітична система для аналізу комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в галузі житлово-комунального господарства України. Наука та інновації. 2010. 6 (3). С. 19–46. http://dx.doi.org/10.15407/scin6.03.039

           5.     Атоєв К.Л. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості аграрних регіонів в умовах зростання невизначеності та ризиків. Математичне моделювання в экономіці. 2015. № 1. С. 96–106. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131766

           6.     Атоєв К.Л. Комплексне моделювання впливу глобальних змін на взаємозв’язок між водними, продовольчими та енергетичними ресурсами. Теорія оптимальних рішень. 2017. С. 3–8. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131430

           7.     Атоєв К.Л., Кнопов П.С., Пепеляєва Т.В. Розробка нових моделей оцінювання ефективності природокористування за умов змін клімату та зростання невизначеності. Теорія оптимальних рішень. 2017. С. 72–77. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131440

           8.     Atoyev K., Knopov P., Pepeliaev V., Kisala P., Romaniuk R., Kalimoldayev M. The mathematical problems of complex systems investigation under uncertainties. In Recent advanced in information technology / W. Wojcik and J. Sikora, Eds. – London: CRC Press Taylor Francis Group, 2018. P. 115–171. http://dx.doi.org/10.1201/9781351243179-7

           9.     Kahnemann D., Tversky A. Subjective probability: a judgement of representativesness. Cognitive Psychology. 1972. V. 3. P. 430–454.

       10.     Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. 278 с.

       11.     Atoyev K.L. The Challenges to Safety in the East Mediterranean: Mathematical Modeling and Risk Management of Marine Ecosystems. In Strategic Management of Marine Ecosystems/ E. Levner., I. Linkov., Proth J.-M. (Eds.). Dordrecht: Springer, 2005. P. 179–197. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3198-X_12

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.